Trung tâm Anh ngữ APax Bãi Cháy Mã số thuế: 0106019184-004 Địa chỉ: Tầng 3, Cửa hàng sách Hải Hà 2, Số 579, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0961 851 996/ 0352 491 404
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ