Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Tốt nghiệp lớp 12 trở lên
1 năm trước
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên nghành Marketing/ CNTT...
Calie House Hà Nội tuyển 01 FB ADS 10 - 12M + Thưởng Doanh số
1 năm trước
không yêu cầu
1 năm trước
TN chuyên ngành đồ họa
1 năm trước
TN Đại học chuyên ngành liên quan